Functionele cookies: Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.


Ik wil gepersonaliseerde informatie: Hiermee ontvang je gepersonaliseerde informatie op onze website die wordt afgestemd op je internetgedrag. Ook kunnen we nieuwsbrieven beter afstemmen op jouw voorkeuren.


Eén momentje voor een bewuste keuze…

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring.

Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het TeamNL Olympic Festival terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voordat je naar het TeamNL Olympic Festival komt, want door aanwezig te zijn op het TeamNL Olympic Festival ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

Toegangscontrole

Op het TeamNL Olympic Festival is toegangscontrole, voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers. Bij deze controles kan er worden gefouilleerd en gecontroleerd op tassen. De volgende zaken mogen niet mee op het TeamNL Olympic Festival en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht.

De volgende zaken mogen niet mee het TeamNL Olympic Festival:

 • Alcoholische dranken
 • Drink- en etenswaren 
 • Glas en blik 
 • (Plastic) flessen 
 • Vuurwerk 
 • Wapens 
 • Gevaarlijke/scherpe voorwerpen 
 • Parfum, deodorant en overige spuitbussen
 • Hard- en softdrugs
 • Selfie-sticks of drones (zowel op de grond als in de lucht)
 • Geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (behalve bij
  toestemming vanuit organisatie)

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het TeamNL Olympic Festival terrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

Alcohol

Tijdens TeamNL Olympic Festival worden er geen alcoholische dranken verkocht. Daarnaast is het niet toegestaan om zelf alcohol mee het terrein op te nemen. Voor meer informatie zie het kopje ‘Toegangscontrole’.

Roken

Roken op het TeamNL Olympic Festival evenemententerrein is niet toegestaan behalve in de daarvoor bestemde gebieden. Roken veroorzaakt overlast voor anderen. Roken schaadt bovendien uw gezondheid, is verslavend en kan dodelijk zijn.

Drugs

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op het TeamNL Olympic Festival niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of beveiligingsmedewerkers worden gecontroleerd.

Ongewenst gedrag en strafbare feiten

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het TeamNL Olympic Festival worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Verkoop en promotie

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het TeamNL Olympic Festivalterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

Fotografie

 • Het maken van foto’s met professionele camera apparatuur is niet toegestaan tenzij u expliciet en schriftelijk toestemming heeft ontvangen van de organisatie. 
 • Houd bij het maken van foto’s op het evenementterrein en alle bijbehorende locaties de situatie van de betrokken in acht.

Dieren

Op het TeamNL Olympic Festival terrein zijn dieren niet toegestaan. Dit verbod is niet van toepassing op blinde geleidehonden en hulphonden.

Kinderen

De organisatie van het TeamNL Olympic Festival adviseert ouders bewust te zijn van de situatie op het terrein. Neemt u uw kinderen mee, houd dan rekening met onder meer het ongelijke terrein, de grootte van het terrein en de grote hoeveelheid mensen die op het terrein aanwezig zijn.

Eigen Risico

Het betreden van het TeamNL Olympic Festival terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van het TeamNL Olympic Festival is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

Verloren of gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het TeamNL Olympic Festival verzameld bij de informatiebalie. Na afloop van het TeamNL Olympic Festival worden gevonden voorwerpen meegenomen naar het kantoor van TIG Sports. Neem hiervoor contact op met TIG Sports, Valschermkade 30, 1059 CD Amsterdam + 31 (0) 20 570 90 60.

In beslag genomen voorwerpen

Zaken die niet zijn toegestaan op het TeamNL Olympic Festival terrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

Wildplassen

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

Toegankelijkheid

De organisatie van het TeamNL Olympic Festival doet zijn best om het evenement toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er wordt ook wordt gezorgd voor toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er overal plaats is. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Parkeren

De organisatie van het TeamNL Olympic Festival verzorgt geen parkeertickets noch garantie op een parkeerplaats dichtbij het evenementterrein.

 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde vakken in Scheveningen en Den Haag. Dit geldt voor auto’s, motoren en fietsen.
 • Houd de parkeerplaatsen schoon. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
 • Vervuiling wordt aangegeven bij de politie. 
 • Het is niet toegestaan om buiten de sanitaire voorzieningen de sanitaire behoefte te voldoen.
 • Bij obstructie is de organisatie genoodzaakt om voertuigen te verplaatsen.  
 • Parkeren op de daarvoor bestemde plekken in Scheveningen en Den Haag is op eigen risico. De beheerder van het terrein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of diefstal van voertuigen en/of ladingen.

Onvoorziene situaties

In situaties waarin het regelement niet voldoende spreekt, bepaalt de organisatie.

Covid-19

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelingen kunnen aanvullende regels van toepassing zijn. Houd hiervoor de TeamNL Olympic Festival website in de gaten.

 • Volg de hygiënemaatregelen nauwkeurig op;
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Zit met uw handen niet aan uw gezicht.
  • Schud geen handen.
  • Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekje om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • U dient mee te werken aan de verplichte gezondheidscheck indien van toepassing. Indien u niet meewerkt of klachten heeft die passend zijn bij het coronavirus, mag zowel de organisatie, beveiliging als de politie u en uw huishouden toegang tot het TeamNL Olympic Festival ontzeggen.
 • Als u gezondheidsklachten hebt zoals een neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan blijft u thuis om uit te zieken. Als u gedurende uw bezoek aan het TeamNL Olympic Festival klachten ontwikkelt, meldt u zich dan direct bij de EHBO op locatie.
 • Als u tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is om een bezoek te brengen aan het TeamNL Olympic Festival.
 • Op het terrein is het niet verplicht om 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen. Daarnaast is er geen mondkapjesplicht.
 • Een vaste zitplaats tijdens het evenement is verplicht. Dit betekent dat je wel rond mag verplaatsen van de ene naar de andere activiteit, maar daarnaast ben je verplicht om te zitten. Indien je aan de sportactiviteit deelneemt is een zitplaats niet verplicht.