TeamNL in de Klas

Contact & Colofon

De Olympische Lessen zijn ontwikkeld in opdracht van NOC*NSF. 
Concept en realisatie: Podium, bureau voor educatieve communicatie. 

De sportlessen die op de site worden ontsloten zijn ontwikkeld door de diverse sportbonden. Aan de inhoud van deze site en het lespakket kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de site en het lespakket met de nodige zorgvuldigheid zijn samengesteld kan NOC*NSF geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid. In de lessen en elders op de site is heel veel beeldmateriaal gebruikt. Tijdens de ontwikkeling is zorgvuldig getracht alle rechthebbenden van afbeeldingen en filmmateriaal te achterhalen. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, neem dan contact met ons op. Ook als u andere vragen en/of opmerkingen heeft over de site kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

NOC*NSF 
Bezoekadres: 
Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 
Telefoon: 026-4834400 
educatie@nocnsf.nl